1939’da, Türkiye’de kalmayı yeğleyerek göç etmeyen yaklaşık 70 ailenin büyük bölümünü, yerleşik olarak Vakıflı Köyü’nde yaşayanları oluşturuyor. Kış aylarında 35 hanede 135 nüfus geçimlerini ağırlıklı olarak turunçgillere dayalı tarımla sağlamaktadır. Yaz aylarında ise, tatillerini doğup büyüdükleri topraklarda geçirmek üzere yurtiçinden ve dışarıdan gelenlerle birlikte, köy nüfusu 250’yi aşmaktadır.